QURAŞDIRILMA VƏ MONTAJ
CİXARILMA (DEMONTAJ)
KİMYAVİ VASİTƏ İLƏ YUYULMA
KOMPRESSORLARIN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
FREON QAZININ VURULMASI
KONDENSATORUN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
PLATALARIN TƏMİRİ
MONTAJDAN ƏVVƏL BORULANMA İŞLƏRİ
BİZİM XİDMƏTLƏR


Copyright  © 2018, 1info.az.  All rights reserved.  Designed and development by 1info.az.